Al Quran dan Terjemahan
Surah:
Ayat:
Surah 1 Al-Fatihah ( 7 ayat )
1 Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2 Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.
3 Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4 Yang menguasai di Hari Pembalasan
5 Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan.
6 Tunjukilah kami jalan yang lurus,
7 (yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri ni'mat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.
Nota : Jika terdapat kesilapan, sila maklumkan kpd zumaidi@pc.jaring.my atau layari http://www.ok2it.com.